Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about fast Internet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Uczestniczyliśmy w  międzynarodowym projekcie badawczym "Wykorzystanie wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - podejście strategiczne". Celem projektu jest opracowanie modelu strategicznego podejścia do pozyskiwania i wykorzystywania wsparcia w zarządzaniu rozwojem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Proponowany model zakłada uwzględnienie określonych czynników z pięciu obszarów wyznaczających konfigurację strategiczną firm sektora MSP: z obszaru otoczenia, obszaru zasobów, obszaru społecznego, obszaru systemów zarządzania oraz obszaru organizacyjnego. Kluczowymi czynnikami determinującymi strategiczne podejście mikro, małych i średnich przedsiębiorstw do pozyskiwania i wykorzystywania wsparcia jest rozwój zasobów: wiedzy i relacji międzyorganizacyjnych oraz umiejętności: elastyczności działania i wdrażania zmian w organizacji. Więcej informacji o projekcie dostępnych na stronie http://projektmsp.matejun.pl . Za udział w programie zostaliśmy wyróżnieni tytułem Firma Przyjazna Nauce  PDF