Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Dream about fast Internet?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Bezwzględnym priorytetem działalności Aviotech Electric  jest dbałość o satysfakcję klientów wyznaczonych przez wysoką jakość produktów i świadczonych usług. Od początku działalności firmy wdrożone zostały systemy jakości dedykowane dla rynków, po których przedsiębiorstwo się porusza. Nasze produkty są wytwarzane z największą dbałością o standardy wytwarzania z wykorzystaniem najlepszej naszej wiedzy technicznej, inżynierskiej oraz najlepszych praktyk.

Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych umiejętności. Każdemu etapowi  naszej produkcji towarzyszy dokumentacja, która sporządzamy zarówno dla potrzeb konstrukcji jak i technologii wytwarzania. Wdrażając i utrzymując systemy jakości, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwania w efekcie zamierzonych rezultatów. Pomaga nam w tym również klimat zespołowej współpracy i indywidualna odpowiedzialność pracowników za jakość oraz ich identyfikacja.